Thursday, August 5, 2010

A/L Centre Number: 1016 CAMEROON COLLEGE OF COMMERCE KUMBA

A/L Centre Number: 1016 CAMEROON COLLEGE OF COMMERCE KUMBA Registered:311, Sat for 2 or More Subjects:308, Passed:169, %Passed:54.87, Sanctioned:0Results of Successful Candidates (in Order of Merit) Passed in 5 Subjects: 5(1) NGWANE COLLINS EKINDE - PHY-E,PMM-D,CHE-C,BIO-B,FMA-B,(2) TANJONG ECHI - BIO-E,PMM-C,FMA-B,CHE-C,PHY-E,(3) NEBA KINGSLY AMBE - PMM-D,CHE-C,FMA-D,BIO-D,PHY-E,(4) EFU HERBERT ESUA - BIO-E,FMA-E,PMM-D,CHE-D,PHY-D,(5) EBAI LEVIS EBAI - CHE-D,BIO-E,PMM-E,FMA-E,PHY-E, Passed in 4 Subjects: 7(1) ENOH JEANOT FONGOH - CHE-D,BIO-D,PMM-B,FMA-B,(2) NDAP HELEN AKEN - LIT-C,HIS-B,ECO-D,PHI-D,(3) EMAMBU MARCELINE FONJOCK - HIS-C,PHI-D,GEO-D,ECO-D,(4) ANYA GOBE JAH-NESTA - PHI-E,ECO-C,GEO-D,PMS-D,(5) AKAMIN TERRENCE - HIS-D,PHI-E,GEO-D,ECO-D,(6) BABILA ISAAC FODJE - ECO-D,PHI-E,HIS-E,GEO-E,(7) SEUMOARI-WILLIAM - PHI-E,HIS-D,REL-E,FRE-E, Passed in 3 Subjects: 65(1) AJEBE GRACE EPOLE - GEO-B,PMS-D,ECO-A,(2) TCHAKOUNTE PRINCELY TCHEMO - PMS-D,ECO-A,GEO-B,(3) KWETI ESTHELLA ENGONWIE - PHI-D,LIT-B,HIS-B,(4) SIGALLA WILLIAM NDIAPA - GEO-C,PMS-D,ECO-A,(5) AYAMBA RAMOND EYONG - ECO-A,GEO-D,REL-D,(6) DILO BERTRAND TAH - FMA-C,PMM-C,CHE-C,(7) ANGACHA EDITH MBUA - ECO-B,HIS-D,PHI-D,(8) ASONGANYI VENART NKENG - GEO-C,HIS-C,ECO-D,(9) BEZANKENG SHALOT FONGU - HIS-B,PHI-D,GEO-D,(10) MICHAEL TATA - GEO-C,PHI-D,HIS-C,(11) TAMINA AMBAH KIRAN - PHI-D,ECO-C,HIS-C,(12) TCHOUMI GABRIEL - HIS-C,LIT-C,PHI-D,(13) CHARLES NDUMGBE EKONGOLO BILLE - GEO-E,REL-C,HIS-C,(14) ELIZABETH ANYIATEM KEMCHA - HIS-C,ECO-C,GEO-E,(15) NDI WEDJI JUDITH - ECO-D,HIS-D,GEO-C,(16) NGUBA MARIE-NOEL EBONG - LIT-D,HIS-B,PHI-E,(17) TAMPIE BECKLINE ASSAH - GEO-D,ECO-C,HIS-D,(18) EMMANI TIKA QUINTA - PHI-E,LIT-D,HIS-C,(19) EYAMBE CHRISTOPHER ASEH - GEO-E,PHI-E,HIS-B,(20) FOJAH CHRISANTUS FOLEFACK - BIO-D,PHY-E,CHE-C,(21) LUM VIVIAN - GEO-D,HIS-D,PHI-D,(22) NTUI ELVIS NTUI - GEO-C,PHI-D,ECO-E,(23) STEPHEN EFI NGOE - GEO-C,ECO-D,PHI-E,(24) TEKUM NGUM ANNITA - LIT-C,HIS-D,PHI-E,(25) AFUH NESTOR MIH - BIO-E,FMA-D,CHE-D,(26) ATEMKENG SYLVANUS NGWEWOH - PHI-E,HIS-D,ECO-D,(27) AZINWOA CROSSFIC ATEM - HIS-E,PHI-E,LIT-C,(28) AZOHMBOH NESTOR BEN - GEO-E,HIS-D,ECO-D,(29) FOMIN NKAFU MARCELLUS - HIS-E,GEO-C,ECO-E,(30) FORBANG BIH VICTORINE - HIS-D,LIT-E,PHI-D,(31) GLORY MBANGSI - HIS-E,PHI-D,LIT-D,(32) HONGWE CONSCIENCE MEATAH - HIS-D,PHI-D,LIT-E,(33) ITOE HUMPHREY OBASE MOITI - PHI-D,REL-E,HIS-D,(34) MARGARATE MBUH TATIONA - GEO-E,HIS-C,PHI-E,(35) MOHGHANG SYLVIE BONHEUH - HIS-C,GEO-E,ECO-E,(36) MUKWELLE NANJE EKOI - REL-C,PHI-E,GEO-E,(37) NDONG RUTH ANIH - LIT-E,HIS-C,PHI-E,(38) NJANG ANASTACIA ENJECK - HIS-C,PHI-E,LIT-E,(39) NWATY THIERRY ABANDA - HIS-C,GEO-E,ECO-E,(40) EMEGWUNG CLUDIA - HIS-D,PHI-E,GEO-E,(41) GALADIMA CARRINE NDUM - HIS-D,PHI-E,LIT-E,(42) GUIKEN ASSAH GUEFACK PATOU - FRE-E,PMS-E,PHI-D,(43) HAZEL IYE SAKWE - HIS-E,PHI-D,GEO-E,(44) IVET NJIMOU TAMUFOR - PHI-E,HIS-D,LIT-E,(45) KAMAYOU JEAN DANIEL - GEO-E,PHI-E,HIS-D,(46) LEM FLORENCE CHELA - REL-E,HIS-D,LIT-E,(47) MBU JOAN MACHO - GEO-E,HIS-D,PHI-E,(48) MOKUBE SHEDVANAZE BONAM - LIT-E,HIS-D,PHI-E,(49) NEBA HENRY SHU - ECO-E,HIS-D,GEO-E,(50) NJI RELINDIS ENIH - HIS-D,PHI-E,LIT-E,(51) NKOH JOSEPH OKIE - BIO-D,PHI-E,CHE-E,(52) SAKWE COLLETTE MALIE - HIS-E,GEO-D,ECO-E,(53) SENZE ETAME BLANDINE - HIS-E,FRE-D,LIT-E,(54) SILATSA MICHELINE NZUNGE - HIS-D,LIT-E,PHI-E,(55) UGOOMA STELLA NWEKE - ECO-E,HIS-D,GEO-E,(56) YAWOU ENOW LISELOTTE - GEO-E,HIS-D,ECO-E,(57) AKONJANG JOHN OROCK - ECO-E,PHI-E,GEO-E,(58) ASHUNYA LOUIS BEYONG - HIS-E,PHI-E,GEO-E,(59) BRIDGET AZANU MEKEMASHA - GEO-E,HIS-E,PHI-E,(60) EPESONG DANIEL TARH - REL-E,PHI-E,HIS-E,(61) MANGOH MIRABEL TAMBO - PHI-E,ECO-E,GEO-E,(62) MANJIE AGNES NDINGI - HIS-E,LIT-E,PHI-E,(63) NKENGBEZA DERRICK ALEMNJI - HIS-E,ECO-E,GEO-E,(64) NKONGCHU IVO FOMENJI - HIS-E,PHI-E,GEO-E,(65) TANYI HELLEN - GEO-E,PMS-E,ECO-E, Passed in 2 Subjects: 92(1) CHI O'VID SARAH NJENU - HIS-B,LIT-C,(2) TABE JULIUS ASHU - HIS-C,ECO-C,(3) AGENDIA MARTIN AWUNJUAH - HIS-D,FRE-C,(4) SAKWE MARIANA MESOE - ECO-B,GEO-E,(5) TAMINA ALIH ZITA - HIS-B,PHI-E,(6) ACHA JECINTA - GEO-C,ECO-E,(7) ACHA SYLVIE ATEH - HIS-C,GEO-E,(8) ASHU FRANKA TERBOK - GEO-E,ECO-C,(9) FOBISONG JOSEPH FONJOCK MARIO - HIS-C,PHI-E,(10) FULER MUKETE - LIT-E,HIS-C,(11) KEYANGUE ASTYANAX PAUL - HIS-D,GEO-D,(12) LOKENDO MICHEAL BOLLOH - HIS-C,GEO-E,(13) NDEMAFOR ATONGFACK YOLANDE - HIS-C,LIT-E,(14) NEMBOLE IRENE EKOTA - HIS-C,REL-E,(15) NKONGHO EYONG DUNFORD ARREYNDIP - GEO-E,HIS-C,(16) TANGKA BELINDA MAIWOH - HIS-C,GEO-E,(17) YEK CHARLOTTE YUE - HIS-D,LIT-D,(18) AJAPMOH EDITH FORCHA - BIO-E,CHE-D,(19) AKIANDA MBANG EMMERENCIA - HIS-E,LIT-D,(20) AKUM SUSAN BEKENG - HIS-D,ECO-E,(21) AMBE RITA BILUMBI - ECO-E,HIS-D,(22) AWUM BECKY AJECK - HIS-E,REL-D,(23) BATOUMEN ELIE NOEL - BIO-E,CHE-D,(24) CHABANGA COMFORT MENDE - GEO-E,HIS-D,(25) CHOR GEORGE ITUKA - HIS-D,GEO-E,(26) CHU BUH DAISY - PHI-E,REL-D,(27) ESIE DANIEL EPIE - HIS-D,GEO-E,(28) FOMBANG GENEVIEVE BEZEL - CHE-D,BIO-E,(29) FOMIN AMIN KAROL - HIS-D,GEO-E,(30) FONGWI SHEILA AYUK - BIO-E,CHE-D,(31) LEKEANJU JULIUS FONJU - HIS-E,GEO-D,(32) MISODI MIRABEL NJASOLUKA - HIS-D,PHI-E,(33) MUKETE JESUIT ITOE - REL-E,HIS-D,(34) NANGOH-HANNAH-MANDE - HIS-E,REL-D,(35) NDOHNWI PAUL NEBA - GEO-E,HIS-D,(36) NGEPSO FRANKLINE - HIS-D,PHI-E,(37) NGOSONG MARGARET NKIE - CHE-E,PMS-D,(38) NJINDA GRACE AKU - HIS-D,LIT-E,(39) NOPOWO ANISELLE - HIS-D,ECO-E,(40) PEPETOA ENENE MANGA - HIS-E,REL-D,(41) TAMBA IRINE AMO - PHI-E,HIS-D,(42) TCHANOU NJILA EMERANT - PMM-E,FMA-D,(43) WANCHIA MUNGE ELIZABETH LUM - CHE-D,PHY-E,(44) AKAMIN NJIKENG - ECO-E,HIS-E,(45) AKPEY JAMES AGBOR - GEO-E,BIO-E,(46) AKWEN CARIN SAB - ECO-E,GEO-E,(47) ANONG DESIREE TABI - GEO-E,HIS-E,(48) ATEHFAC QUEENTA - HIS-E,LIT-E,(49) AYUK BEN TAKANG - PMM-E,FMA-E,(50) AYUK ERIC NKEM - ECO-E,GEO-E,(51) BAIYE EYERE JOSABELL - HIS-E,LIT-E,(52) BALANA EUNICE NAWAMBA - HIS-E,GEO-E,(53) BESONG HELEN JONES - REL-E,HIS-E,(54) CHICHI LEUKEHNE MARIE JOSSE - PHI-E,HIS-E,(55) CHOFOR FANGANG AMBROISE - FRE-E,PMS-E,(56) COLLETTE ENI TEMBENG - HIS-E,PHI-E,(57) DANIEL BOKWE BOKWE - HIS-E,GEO-E,(58) EJAH ALFRED ANGAH - ECO-E,GEO-E,(59) EJORH JEOACHIM NGWA - GEO-E,ECO-E,(60) EKOBE GRACE BEROMO - LIT-E,HIS-E,(61) ENOW VAN AZAH - GEO-E,HIS-E,(62) ESAMBI LOVELINE AKWO - HIS-E,REL-E,(63) EWAH VIVIAN TABI - LIT-E,HIS-E,(64) FLORENCE NKOYO FONJONG - HIS-E,PHI-E,(65) FOLLAH ELVIS ATOH - ECO-E,GEO-E,(66) FONDEK PAUL - HIS-E,PHI-E,(67) FUH LOVELINE NGUM - HIS-E,PHI-E,(68) HONORINE EBANGHA TABESON - PMS-E,PHI-E,(69) JOSEPHINE ENJEH ASANGWA - BIO-E,GEO-E,(70) MALLE REUBEN OBASE - HIS-E,REL-E,(71) MBAH JERRY TEBOH - HIS-E,GEO-E,(72) MBAH NICOLINE ANOH - PHI-E,LIT-E,(73) MELVIS KENG ANYE - HIS-E,LIT-E,(74) METUGE ELOE CONSTANCE - HIS-E,LIT-E,(75) MINETTE BESSEM MBI - HIS-E,GEO-E,(76) MODIKA MOUREEN MALLE - LIT-E,PHI-E,(77) MOTALE SAMUEL DIANGE - HIS-E,GEO-E,(78) NCHABANU NORBERT FONYA - CHE-E,PMM-E,(79) NCHANJI DELPHINE NEGEI - GEO-E,PHI-E,(80) NDIFON QUINTA FUNKUIN - LIT-E,HIS-E,(81) NGOE VIOLET OTIBE - LIT-E,HIS-E,(82) NGOMO SHAVELINE ATENCHONG - PHI-E,HIS-E,(83) NJIEBUH CHARLOTTE EBUNECK - PHI-E,HIS-E,(84) NKWADI PETER YOTCHA - ECO-E,GEO-E,(85) NTUNGWEN RACHEL LIAYUNGA - HIS-E,ECO-E,(86) OSANGI CONSTANCE BATUMANI - ECO-E,HIS-E,(87) SUMELONG KLEENS ROLAND KANG - GEO-E,HIS-E,(88) TACHOU INNOCENT TAMBA - ECO-E,GEO-E,(89) TANKO SOLANGE BUBYAH - PHI-E,HIS-E,(90) TANYI MIRABEL OROCK - CHE-E,BIO-E,(91) TCHANGA MARIE LOUIS - GEO-E,HIS-E,(92) TICHA-ODETTE AKUM - REL-E,HIS-E,

No comments:

Post a Comment