Thursday, August 5, 2010

A/L Centre Number: 1029 MUEA EXTERNAL

A/L Centre Number: 1029 MUEA EXTERNAL Registered:147, Sat for 2 or More Subjects:134, Passed:76, %Passed:56.72, Sanctioned:0Results of Successful Candidates (in Order of Merit) Passed in 4 Subjects: 2(1) ETUKENI NOAH OBEN - PMM-C,FMA-D,CHE-C,BIO-D,(2) SONBET JOSEPHINE DINGA - FSN-D,HIS-D,PHI-E,REL-A, Passed in 3 Subjects: 25(1) EVON EJEMA ARUNG - REL-C,PHI-D,HIS-D,(2) MAFO RAISSA ANICET - REL-D,FRE-C,PHI-D,(3) ROGER TAKAR TAKIE - HIS-C,PHI-D,REL-D,(4) CLARA NALOVA NGALE - HIS-C,ECO-E,PHI-D,(5) FOMUJONG PRUDENCIA - HIS-D,PHI-E,REL-C,(6) MAGDALENE ATABONG NONJANG - PHI-E,GEO-E,ECO-B,(7) MBI BIBIAN EBUA - HIS-C,PHI-E,LIT-D,(8) NANJI GLADYS BESUMBU - HIS-E,PHI-D,LIT-C,(9) NUFOR NADESH NJOYA - PHI-E,REL-D,HIS-C,(10) TIKU CHARLES NGOH - PHI-D,ECO-C,GEO-E,(11) SEAVEN KINDEH - HIS-C,LIT-E,FRE-E,(12) ALOBWEDE VANESSA NKONGE - LIT-E,PHI-E,HIS-D,(13) AYUK AYUM SUSAN - PHI-E,ECO-E,GEO-D,(14) BERETH EYOLE VEFONGE - GEO-E,ECO-D,PHI-E,(15) BESINGI FELIX ITIE - REL-E,PHI-E,HIS-D,(16) JOHN FOUETZEUH NDOPING - HIS-E,LIT-E,REL-D,(17) NDEH CELESTINE MANNA OGENE - HIS-D,PHI-E,LIT-E,(18) NDIFON ONDE EMMANUEL AWUNO - GEO-E,PHI-E,ECO-D,(19) NTOH SHEILA AJAH - LIT-E,REL-D,HIS-E,(20) OROCK BECKLY ASHU - REL-D,HIS-E,PHI-E,(21) PETER AYAMBA TAKANG - REL-D,HIS-E,PHI-E,(22) URSULA AYA ABIA - PHI-E,HIS-E,REL-D,(23) EGYAWAN VIVIAN ANGABO - REL-E,HIS-E,LIT-E,(24) KUM CHE YVONNE MBEE - PHI-E,LIT-E,HIS-E,(25) MIRACLE ACHUO KUM - LIT-E,HIS-E,PHI-E, Passed in 2 Subjects: 49(1) ACHU MIREILLE LANGA - GEO-D,ECO-C,(2) COLLINS MWAMBO ETONGE - HIS-D,LIT-C,(3) DESIRE YOUDJEU - PHI-D,ECO-C,(4) NSO ANNE ANYMONE MANTAB - LIT-D,HIS-C,(5) ASHU GABRIEL EBOTETA - ECO-D,PMS-D,(6) ASHU KIZITO NJIKEM - HIS-C,PHI-E,(7) CHOO ANNETTE KAH - HIS-D,PHI-D,(8) CONRAD ANOH BISONG - HIS-C,LIT-E,(9) EYENI OKIE DENIS - LIT-D,HIS-D,(10) ISAAC NGOMBA MOTOVE - REL-C,PHI-E,(11) JOSEPH WAYUH GIANGBUIN - PHI-D,HIS-D,(12) MBAHYI ADELA BAKARI - GEO-C,ECO-E,(13) NFORMI SOLANGE CHEWE - HIS-C,GEO-E,(14) NKENGANJI JOEL BEBONGCHU - PHI-E,HIS-C,(15) NKOU SYLVIE MUA - PHI-E,HIS-C,(16) TATA LYONGA NGANJE - REL-D,HIS-D,(17) TENCHA ELVIS PENN - REL-C,HIS-E,(18) AYUK CATHERINE EFUNDEM - HIS-D,ECO-E,(19) AZIA TERENCE LEKE - HIS-D,GEO-E,(20) BIH MIRABEL CHE - HIS-D,REL-E,(21) CADJIN ETEKAMBA ABIA - HIS-D,GEO-E,(22) CLEMENTINA EKEI BUO - FRE-E,HIS-D,(23) ELIAS AYUK ESAME - HIS-D,GEO-E,(24) EYAH EMILIA EBAN HA - REL-D,HIS-E,(25) FON SIMON AGWE - HIS-D,GEO-E,(26) IKOME SUSSANA NAMONDO - LIT-E,HIS-D,(27) KELVIN ATANJI ANGWENGOH - HIS-E,REL-D,(28) MBAH YVONNE EKIAFANG - HIS-D,GEO-E,(29) NAMONDO SUNITA NDIVE - PHI-E,HIS-D,(30) NDEH CAROLINE ALIH - ECO-E,HIS-D,(31) NJOKE FRANKLINE IKOME - HIS-D,PHI-E,(32) NKUMBE NGOLE SCHOLASTICA MBOLLE - HIS-D,LIT-E,(33) PENDA JUSTICE MOLIMO - PHI-E,HIS-D,(34) TATIANA MBIAGHABO FINYA - HIS-D,LIT-E,(35) WOBINE LORIANCE - FRE-D,PHI-E,(36) AJOH ALI RAWLINGS - HIS-E,ECO-E,(37) AWAH EUCHERIA AKOH - HIS-E,PHI-E,(38) AYIASONG PRODENCIA ASABA - LIT-E,HIS-E,(39) CHARLOT ENENGTUH AWAD - HIS-E,REL-E,(40) CHOSUANA GEOFRED BESSINGI - GEO-E,ECO-E,(41) DIVINE NEENJUH AGWE - REL-E,HIS-E,(42) DJOUKAM MARIE THERESE - LIT-E,HIS-E,(43) FOUELEFACK DEMASSE LOUIS - FMA-E,PMS-E,(44) IMMACULATE NGUCHO PENDESTER - HIS-E,LIT-E,(45) ISIDORE NJUACHA AMIN - REL-E,HIS-E,(46) LIH WILLIAM MENKEM - PHI-E,HIS-E,(47) MOFOR MARY NADEGE ATIAFACK - REL-E,HIS-E,(48) MOKOLI DELPHINE ENJEMA - GEO-E,HIS-E,(49) NDOH EDWARD MARINGE - GEO-E,ECO-E,

No comments:

Post a Comment