Thursday, August 5, 2010

A/L Centre Number: 1045 GOVERNMENT HIGH SCHOOL MUNDEMBA

A/L Centre Number: 1045 GOVERNMENT HIGH SCHOOL MUNDEMBA Registered:60, Sat for 2 or More Subjects:60, Passed:49, %Passed:81.67, Sanctioned:0Results of Successful Candidates (in Order of Merit) Passed in 4 Subjects: 10(1) NANA GILBERT NANYI MOTALE - ECO-C,PHI-E,HIS-B,GEO-C,(2) ETANA KELVIN OKANDA - REL-E,ECO-B,GEO-C,PMS-E,(3) MOFA BENOIT NOMBOH - HIS-D,REL-B,LIT-E,PHI-E,(4) MOTANGE ELIZABETH BARIKI - GEO-C,PHI-E,HIS-C,ECO-E,(5) BEPONG STANLEY NDAPENE - REL-B,GEO-E,HIS-E,ECO-E,(6) BUNGWA DINGA BEN-RICHARD - ECO-D,REL-D,HIS-D,GEO-E,(7) BUNGWA DOBGIMA RENAUD - HIS-D,PHI-E,ECO-C,GEO-E,(8) DINSE KENEDY KENEH - PHI-E,GEO-E,ECO-D,HIS-C,(9) TAH SAMUEL YUFULA - REL-E,GEO-D,ECO-E,HIS-C,(10) NASELI ELVIS BASEMANGO - ECO-E,GEO-E,REL-C,HIS-E, Passed in 3 Subjects: 20(1) CECILIA UGOCHI - HIS-D,ECO-A,GEO-C,(2) RUTH TUA ENI - HIS-C,ECO-C,GEO-B,(3) MUNYONGO TERENCE NGOE - HIS-C,ECO-C,GEO-C,(4) THERESE MOKOSSA MOKOBE - HIS-D,ECO-C,LIT-B,(5) ASENGE GIYOH GEGE - REL-E,LIT-B,HIS-D,(6) DIBUTU INGEKE ODETTE - LIT-D,HIS-B,PHI-E,(7) ESAW GLADYS ITALE - LIT-B,HIS-D,PHI-E,(8) IBOK JOEL AYONGHA - HIS-D,ECO-C,GEO-D,(9) MINDAKO MACELOUS NJAJIMBENE - PHI-E,LIT-C,HIS-C,(10) ETTA-EBOB JANNET TABOT - HIS-E,ECO-D,LIT-C,(11) MOKETE LEVIS MBAMENE - ECO-C,GEO-E,HIS-D,(12) NKEALAH PRISCAR CHEMAGHANG - ECO-B,HIS-E,GEO-E,(13) AKWOTEMBOM MAXEMUS - CHE-E,BIO-E,GGY-C,(14) BOJA COLLETTE BILLA - LIT-C,PHI-E,HIS-E,(15) SAKWE MIRABEL MAKANE - LIT-D,FRE-E,HIS-D,(16) TIOLEK BLANDINE TEDONGOU - LIT-D,FRE-E,HIS-D,(17) BUKA SAMUEL NWENYO - ECO-E,GEO-E,HIS-D,(18) ITOE KENEDY OKOLE - GEO-E,HIS-D,REL-E,(19) KUKU DIEUDONNE ENAMBONG - GEO-E,ECO-E,PMS-E,(20) NJUMA LESLIE AKAMA - ECO-E,GEO-E,HIS-E, Passed in 2 Subjects: 19(1) EBOKO MAURINE MEYEKE - LIT-C,HIS-C,(2) LOBANGO MELANIE NANYI - LIT-C,HIS-D,(3) NKENGANJU DERRICK - HIS-D,LIT-C,(4) ITUKA TERENCE ITUKA - REL-D,HIS-D,(5) KUNDU LOVELINE BORAKA EYABE - LIT-D,HIS-D,(6) MBINKAR JULIETTE SIDIY - HIS-E,LIT-C,(7) MOMENE MANFRED MERO - CHE-D,BIO-D,(8) NJAH YVETTESIA NAIN - REL-C,HIS-E,(9) MEBOKA JOSEPH ISONG - GEO-E,HIS-D,(10) MOTO SUNNY MONGOI - GGY-E,BIO-D,(11) OTIBE THADDIUS NNAMDI - REL-D,HIS-E,(12) PAI FRITZE MOTIA - HIS-D,GEO-E,(13) ARMSTRONG NJOYA GEDANEKA - ECO-E,GEO-E,(14) BESONG DELPHINE BELOLE - HIS-E,REL-E,(15) EKPOH KINGSLEY INYANG - HIS-E,GEO-E,(16) ELOMBA IKOSE LUCAS - ECO-E,GEO-E,(17) HARRET BELOLI OSAKE - LIT-E,HIS-E,(18) NCHANG VIOLET - HIS-E,REL-E,(19) NGANGA ROLAND NANGERI - GEO-E,HIS-E,

No comments:

Post a Comment